ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ (ਪੀਲੀ ਦਾਲ)

Share on

ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗੀ। ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਕੋ ਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਧਰੇ ,ਕੀ ਬਣਾਵੇ । ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਨੀ ਖਾਂਦਾ ,ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ,ਢਿਮਕੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੇਈ ਜਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੌਗਰਫੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਬੋਲੇ ਹੈਂ, ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ,ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਹੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਆ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ।ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਥੇਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਖਾਧੀ ਆ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ , ਇਹ ਵੀ ਦਾਲ ਆ ,ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਆ ਪਰ ਬਣੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ । ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੇਠਾਂ ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇ ,ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਡੇਲੇ ਪਾਣੀ।

ਚੱਜ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਦਾਲ ਫੇਰ ਬਣਾਓ। ਪਿਆਜ,ਲਸਣ,ਅਦਰਕ ,ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ,ਜਰਾ ਕੁ ਹਿੰਗ ਜਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਾ ਧਣੀਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਓ ਫੇਰ ਵੇਖਿਓ ਖਾ ਕੇ ਮੂਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੀ,ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗੋਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੇਰ ਸਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ 15ਤੋਂ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਬਜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਆਦ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾਲ ਵਾਕਿਆ ਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਦਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ । ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਲਗਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਥੇ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ।ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਿ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਬੀਮਰੀ ਦਾ ਖਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਆ ,ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਾਲ ਆ।ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾਲ ਆ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਤੋਂ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ।

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਆਲ ਸਮਰਾਲਾ

pr-admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top