Tag: Harman Mann

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

** ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਿਭੇਗੀ ਉਮਰਾਂ ਤੋੜੀ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ * ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ , ਹਰਮਨ ਮਾਨ**…

Back to top